Nyheter och artiklar

Alla fördelar med biogasproduktion!

Alla fördelar med biogasproduktion!

Biogasproduktion är en naturlig process som omvandlar organiskt avfall till en förnybar energikälla. Denna process gynnar inte bara lantbruket genom att producera en hållbar energikälla, utan den spelar också en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna. I takt med att de globala temperaturerna ökar och de negativa effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare är det viktigt att utforska alternativa energikällor som är miljövänliga. Biogasproduktion på gårdar är en sådan lösning som har potential att göra en betydande insats för att minska utsläppen av växthusgaser och mildra effekterna av klimatförändringarna.

Vi ska alla äta men matproduktion är en bidragande orsak till utsläppen av växthusgaser. Detta beror främst på produktion och användning av gödningsmedel, transport av livsmedel och nedbrytning av organiskt avfall. Biogasproduktion på gårdar kan bidra till att minska dessa utsläpp på flera sätt. För det första kan den användas som ersättning för konstgödsel, vilket minskar behovet av produktion och användning av konstgödsel. Rötning av gödsel minskar  utsläppen av metan, en kraftfull växthusgas, till atmosfären. Dessutom minskar biogasproduktionen mängden organiskt avfall och producerar metan i samrötnignsanläggningar som ofta också tar in gödsel.

En annan viktig fördel med biogasproduktion på gårdar är produktion av förnybar energi med ett material som redan finns på gården. Biogas kan användas för uppvärmning och elproduktion, vilket minskar behovet av el eller fossila bränslen. Även om elen är ganska miljövänlig i Sverige minskar man med decentraliserad elproduktion överföringsförluster på elnätet och frigör el till annan förbrukning i landet.

Förutom att minska utsläppen av växthusgaser har biogasproduktion på gårdar också en positiv inverkan på miljön på andra sätt. Användning av rötrest som gödningsmedel kan förbättra tillgänglighet av kväve och öka skördarna. Detta beror på att biogasproduktion producerar en näringsrik rötrest som kan användas som ett naturligt gödningsmedel, vilket minskar behovet av syntetiska gödningsmedel. Dessutom kan biogasproduktion på gårdar också bidra till att skapa en cirkulär ekonomi genom att främja konceptet avfall-till-energi. I stället för att göra sig av med organiskt avfall kan jordbrukarna använda det för att producera biogas, som sedan kan användas för deras egna energibehov eller säljas till elnätet. Detta ger en inkomstkälla för lantbrukaren men ett substrat som redan finns i verksamheten.

Sammanfattningsvis kan vikten av biogasproduktion på gårdar för att bekämpa klimatförändringarna inte överskattas. Det är en hållbar lösning som inte bara minskar utsläppen av växthusgaser utan också tillhandahåller en förnybar energikälla och har en positiv inverkan på miljön. Regeringar och organisationer stödjer införandet av biogasproduktion på gårdar, eftersom den har potential att ge ett betydande bidrag till att mildra effekterna av klimatförändringarna. Genom att investera i biogasproduktion kan vi gå mot en grönare och mer hållbar framtid för kommande generationer.

 

Mer info till exempel på Linköping Universitets hemsida.

Publicerat: 9 januari, 2024