Vi hjälper dig hela vägen till egen biogasanläggning

Om projekt

Milstolpe uppnådd för projektet PerFlex
Circular Energy Sweden AB vill med sin tjänst PerFlex erbjuda sina kunder möjligheten att maximera nyttan av sina investeringar och samtidigt bidra till att stabilisera elnätet genom att leverera ut el från sina biogasanläggningar när nyttan för de lokala elnäten är som störst.

Projektet PerFlex som drivs med stöd av Energimyndigheten och har under hösten passerat sin första milstolpe. Projektet har levererat data och underlag för att säkerställa tjänstens lönsamhet samt tagit fram en algoritm för att läsa av aktuella spotpriser. I och med detta har ett viktigt steg tagits för att kunna styra en biogasanläggnings elproduktion mot aktuellt spotpris utan att äventyra biologin eller andra viktiga parametrar som påverkar driften. Vi planerar nu nästa steg  där vi vill fortsätta utvecklingen genom att utföra mer omfattande tester mot vår leverantörs biogasanläggning.

”Vi är glada att vi passerat denna vikta milstolpe i utvecklingen av tjänsten PerFlex som när den är färdigutvecklad, kommer göra stor skillnad för våra kunders möjlighet att optimera intäkterna från sina biogasanläggningar.”
Stan Weyns VD Circular Energy Sweden AB

Energimyndighetens uppdrag är att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet i energisystem, som är hållbara och kostnadseffektiva med en låg påverkan på hälsa, miljö och klimat. Vill du läsa mer om Energimyndigheten och deras satsning på forskning och innovation kan man hitta mer på deras hemsida.

PERFLEX: smart och flexible styrning av kraftvärme-anläggningar

Circular Energy beviljades stöd från Energimyndigheten för utveckling av en digitaliserad automatisering av kraftvärme-anläggningar. Vi kommer att rapportera om projektet på denna sida.

Länk till Nyheter.

Länk till Partner.

perflex

Vi är en stark, trygg och långsiktig partner för dig som vill producera förnybar biogas för morgondagens energisystem.