Uppgradering

Kompletta system för uppgradering till fordonsgas

Uppgradering – Nyckelfärdigt för både lantbruk och industri

Bright, ett dotterbolag till vår leverantör HoSt, har kompletta system som uppgraderar din biogas till biometan (biofuel). Biometan, i folkmun även kallad fordonsgas, är en förnybar gas som kan användas som fordonsbränsle eller som alternativt bränsle inom industri. Det är samma teknik för framställningen av biogasen i en anläggning med rötkammare.

Bright uppgradering biogas
Bright Biomethane PurePac

Nyckelfärdigt och komplett

PurePac®, som är ett av Brights system för uppgradering till biogas, använder beprövad och högeffektiv membranteknik. Inom detta system levererar företaget allt från kompakta uppgraderingsenheter för det enskilda lantbruket till stora lösningar avsedda för industri och samrötning. Oavsett storlek levereras enheterna som kompletta system, helt färdiga för att börja producera högvärdig biodrivmedel.

Koldioxidavskiljning och förvätskning

Förutom enheter som renar och uppgraderar biogas till fordonsgas erbjuder Bright också koldioxidavskiljning och förvätskning av både biometan och koldioxid. Funktioner som kan skapa ytterligare intäkter från produktionen då den förvätskade koldioxiden kan säljas till exempelvis växthus, livsmedelsindustri eller slakterier. För LBG – förvätskad biogas – tittar man framförallt på tung transport och sjöfart. För omställningen i dessa sektorer behövs enorma mängder förnybar bränsle!

Skalbara lösningar från Bright

PUREPAC MINI 30 65 Nm3/hr biogas

PUREPAC MINI
30 – 60 Nm3/hr biogas

PUREPAC COMPACT 65 400 Nm3/hr biogas

PUREPAC COMPACT
60 – 750 Nm3/hr biogas

PUREPAC MEDIUM 400 1,000 Nm3/hr biogas

PUREPAC MEDIUM
750 – 1.300 Nm3/hr biogas

PUREPAC GRAND over 1,000 Nm3/hr biogas

PUREPAC GRAND
1.300 – 2.5000 Nm3/hr biogas

Med uppgradering från Bright Biomethane får du:

 • Pålitliga system

  • Den beprövade membranteknologin garanterar hög tillgänglighet.
  • Att uppgraderingen är enkel att integrera mot existerande biogasproduktion skapar samspel mellan anläggningens olika funktioner
 • Lång livslängd

  • Som pionjär inom kommersiella uppgraderingssystem med 3-stegs membranteknik kan Bright Biomethane garantera funktion och livslängd.
 • Lönsamhet

  • Med mindre än 0,5 % metanförluster, låg elförbrukning och hög värmeåtervinning – i kombination med konkurrenskraftiga priser – finns alla möjligheter till en bra och lönsam biogasanläggning.

Vill du veta mer om uppgradering, ta kontakt med oss.