Kraftvärme

Skräddarsydda energikoncept för kraftvärmeapplikationer

Egen kraftvärme från biogas – enkelt och pålitligt

agriKomp

Tyska agriKomp är en marknadsledande tillverkare av biogassystem och en av våra utvalda leverantörer. Företaget erbjuder skräddarsydda energikoncept för kraftvärmeapplikationer – och har levererat cirka 2 500 kraftvärmeenheter världen över. En garanti för pålitlig och ekonomisk kraftvärmeproduktion från biogas.

agriKomp winter
Förnybar energi chp

Förnybar kraftvärme från biogas

En betydande del av framtidens förnybara elmix beräknas komma från sol och vind, det vill säga icke planerbar elproduktion. Det innebär att förnybar kraftvärmeproduktion från biogas har en viktig roll att fylla. Kombinerade värme- och kraftaggregat (CHP) har många tillämpningsområden och representerar en ekonomisk och effektiv teknik för elproduktion i den omställning som har påbörjats. Intressant, inte minst med dagens elpriser. Och extra intressant med en ökad andel vind och sol som kommer att skapa större prisvariationer än vad vi har sett hittills i Sverige.

Skräddarsydda koncept

Genom agriKomp erbjuder vi skräddarsydda energikoncept för kraftvärme. agriKomp utvecklar optimerade kraftvärmeenheter med modern motorteknik från välrenommerade tillverkare, till exempel Scania, i det lilla och medelstora effektområdet (50–500 kW). All utveckling och produktion sker inom agriKomp.
Företagets kraftvärmeenheter är kända för sin robusthet och tillförlitlighet, något som ger resultat i form av mycket låga underhållskostnader.

agrikomp CHP unit

Därför ska du välja kraftvärme från agriKomp:

  • Låga underhållskostnader tack vare motorer med stort displacement.
  • Hög tillgänglighet genom robust och pålitlig teknologi från marknadsledande tillverkare.
  • Snabbt och enkelt att komma igång tack vare färdigkonfigurerade enheter som levereras i stabila och ljudisolerade betongcontainrar.
  • God tillgång av förnödenheter samt komponenter och reservdelar till levererade enheter.
  • Optimerad avgasrening och förbränning för högt ställda krav.
  • Fjärrövervakning ger säker drift och effektivt underhåll.

Vill du veta mer om kraftvärme, ta kontakt med oss.