Biogas

Komplett utbud av biogasanläggningar – för lantbruk eller större samrötningsanläggningar

Hur väljer man teknikleverantör för sin biogasanläggning?

När man ska välja en leverantör för sin biogasanläggning är det viktigt att välja rätt. Leverantören ska inte bara ha erfarenhet och byggt många anläggningar. Det är viktigt att förvänta sig att anläggningarna ska hålla i många år. Leverantör ska man välja baserat på antal biogasanläggningar den har byggt och antal år de har varit i drift.

Allt börjar med gasproduktionen i rötkammaren. Att bygga snabbt och billigt kan bli dyrt och farligt när man ska hantera brandfarliga varor i en krävande miljö som en rötkammare. Man ska projektera för lång uppehållstid i rötkammaren för att få ut gasen från substratet och generera en miljönytta i stället av att släppa ut restmetan från aktiv rötrest. Det är självklart att leverantören förklarar att anläggningen ska byggas på en lämplig plats som klarar marktryck. Säkerställ att det finns kolfilter som kan hantera svavelväte i rågasen och se till att gasen är torr innan kolfiltret annars kan det bli kostsamt att byta aktivt kol i onödan. Med en rötkammare i betong som klarar läckagetestet vet man att den håller tätt i väldigt många år. Säkerställ att PE används i stället av PVC för pumpledningar och se till att alla rör provtrycks innan man tar anläggningen i drift. Omrörning med vissa omrörare orsaker ofta stor egenförbrukning och vispar utan att bryta eventuellt svämtäcket.

När man har beräknat hur mycket gas man kan producera, ska man bestämma om man vill producera el och värme eller fordonsgas.

  • El- och värme: Man vill ha stabilitet i driften och elproduktionen så att anläggningen inte stannar så fort det blir kallt eller varmt. Välj en leverantör som har goda referenser, besök några anläggningar och fråga hur många år motorerna har varit i drift. Säkerställ att du installerar en motor anpassad för gasdrift och ingen vanlig bensinmotor. Kontrollera att det finns många värmeslingor i rötkammaren så att man får in värmen i rötkammaren.
  • Fordonsgas: Membranteknik för uppgradering är en beprövad, mogen teknik. Se till att välja en leverantör som har många års erfarenhet från gasbranschen och som har byggt både stora och mindre uppgraderingsanläggningar med gödsel som substrat.

Erfarna biogasleverantörer

CESAB har valt att samarbeta med kunniga och etablerade europeiska leverantörer för biogasteknik. Såväl tyska agriKomp som holländska HoSt och Bright är leverantörer som svarar upp mot våra säkerhets- och kvalitetskrav.

Båda företagen har mångårig branscherfarenhet, hög kompetens för anläggningsteknik, framstående produkt- och innovationsförmåga samt gedigna byggnations- och serviceorganisationer. Det vill säga allt som behövs för att din investering ska fungera och vara lönsam under lång tid. Oavsett om det handlar om en gårdsanläggning eller en större biogasanläggning med flera rötkammare.

Med biogasproduktion till kraftvärme eller fordonsgas kan man sänka metanutsläpp och få en bättre gödsel eller restprodukt. Därför får man investeringsstöd från Klimatklivet.

Röta gödsel är extra intressant och genom att ta in mycket flytgödsel eller djupströ får man som producent ekonomisk bidrag från Gödselgasstödet.

Uppgradering och förvätskning ger möjligheter till extra stöd.

Biogasanläggningar

Biogas produceras i krävande miljö med ofta både aggressiva och svårhanterliga substrat. Därför måste man ställa höga krav på anläggningen i sin helhet och på de enskilda komponenter som ingår i den. Att samtidigt få ut maximalt med energi ur respektive substrat – på ett kostnadseffektivt och driftsäkert sätt – kräver stor ingenjörskonst och lång erfarenhet. Det är det värd att satsa på en gedigen byggteknik och hållbara material i kombination med genomtänkta lösningar för säkerhet, drift, service, underhåll och till och med reparationsarbete.

agriKomp

Beprövad biogasteknik för lantbruk.

Standardiserad eller kundanpassad.

Läs mer

HoSt

Specialist inom energisystem för samrötning.

Komprimering och förvätskning.

Läs mer

Biogasanläggningar som ger maximalt med energi – på ett kostnadseffektivt och driftsäkert sätt.