Produkter

Med egen biogasanläggning kan lantbruk och andra med stora organiska restflöden producera el och värme. Vi har både produkterna och kunskapen!

Biogas

Biogasanläggningar

Uppgradering

Uppgradering

Kraftvärme

Kraftvärme

Kringutrustning

För aktörer med stora organiska restflöden finns mycket att tjäna på en egen biogasanläggning. Vi hjälper dig hela vägen fram.