Vi hjälper dig hela vägen till egen biogasanläggning

Om oss

Vi som driver Circular Energy Sweden – CESAB – är ett team med lång erfarenhet av biogasanläggningar. Vi har kontoret i Blekinge och säljer och uppför biogasanläggningar för kunder i hela södra Sverige.

Kompletta och skalbara biogasanläggningar

Vi erbjuder det mesta från kompletta biogasanläggningar till rötkammare, uppgraderingsanläggningar, enskilda komponenter och kringutrustning. Allt med pålitlig och kostnadseffektiv biogasproduktion som resultat. Det gör oss till en perfekt partner för dig som vill göra resan mot egen biogasanläggning så kort och bekväm som möjligt.

Kompletta och skalbara biogasanläggningar
Samarbete med ledande europeiska leverantörer

Samarbete med ledande europeiska leverantörer

Genom att välja CESAB får du en svensk partner som vet vad som gäller på den svenska biogasmarknaden. Vi guidar dig genom processerna med myndighetskontakter och investeringsstöd. Att vi erbjuder biogasanläggningar från två ledande europeiska leverantörer – tyska agriKomp och nederländska HoSt – ger oss stor bredd på olika system och tekniklösningar. För dig betyder det att du kan få en kraftfull och pålitlig tekniklösning oavsett vilken miljö du verkar i.

Lång branscherfarenhet och brett tekniskt kunnande

Vår stora kunskap om biogasanläggningar omfattar allt från projektering, investeringsstöd och myndighetskontakter till byggnation, teknisk support och analys av labtester. Tillsammans med våra leverantörer är vi en stark, trygg och långsiktig partner för dig som vill producera förnybar biogas för morgondagens energisystem.

Lång branscherfarenhet och brett tekniskt kunnande
gödsel organiska restflöden

Bli en del av omställningen

CESAB vill göra det möjligt för ännu fler att dra nytta av den energi som finns i gödsel och andra organiska restflöden genom att omvandla den till biogas. Ju fler biogasanläggningar som byggs och tas i bruk – desto snabbare går omställningen till en mer hållbar värld där beroendet av fossila bränslen minskar.

Vi är en stark, trygg och långsiktig partner för dig som vill producera förnybar biogas för morgondagens energisystem.