Nyheter och artiklar

Ansökan till Klimatklivet 3-18 maj

Ansökan till Klimatklivet 3-18 maj

Klimatklivet har öppnat en ny ansökningsperiod: 3–18 maj 2022

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen. Spridning av ny teknik, marknadsintroduktion och sysselsättning är andra önskade effekter. Men också positiv påverkan på andra miljömål än Begränsad klimatpåverkan. Nästa period är 23 augusti–8 september 2022.

Inkomna ansökningar granskas av Länsstyrelsen. När Länsstyrelsen har lämnat ett yttrande över ansökan, fortsätter den slutliga granskningen hos Naturvårdsverket, som också fattar alla beslut.

Vem får söka?

Alla kan söka stöd (förutom privatpersoner).

Vad kan jag söka för?

Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar som biogas till både kraftvärme och fordonsgas.

Hör av dig till oss om du är intresserad att prata biogas och Klimatklivet.

Biogas och Klimatklivet

Ny och utökad biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2021. Av de 2,8 miljarder kronor som Klimatklivet totalt beviljade 2021 har så mycket som en miljard gått till investeringar i olika typer av biogasanläggningar. I år har det öppnats ytterligare en möjlighet till klimatomställning med hjälp av biogas för de som vill investera i småskalig elproduktion från biogas. Exempelvis kan lantbrukare söka stöd för att producera egen el från gårdsegen gödsel gården. (Källa: Naturvårdsverket)

Publicerat: 3 maj, 2022