Nyheter och artiklar

Beslut om produktionsstöd för biogas

Beslut om produktionsstöd för biogas

Energimyndigheten har fattat beslut om att 196 ansökningar runtom i Sverige får produktionsstöd för biogas.

Det statliga biogasstödet ska främja en ökad produktion av biogas samt minska metangasutsläppen från jordbruket. Stöd lämnas för produktion av biogas för den andel som kan antas vara producerad av stallgödsel, med högst 40 öre per kilowattimme producerad biogas.

Inom kort kommer förskottsutbetalning av produktionsstöd för biogas avseende 2024 att betalas ut. Det totala beloppet för förskottsutbetalningen landade på 680 miljoner kronor för en total volym på 2,34 TWh.

Vill du veta mer om gasstödet, finns all information på Energimyndighetens hemsida.

Publicerat: 16 februari, 2024