Nyheter och artiklar

Biogas ska minska beroende av rysk gas

Biogas ska minska beroende av rysk gas

Det är mycket som händer i världen men det ser ut som kriget i Europa – mer än klimatfrågan – nu kommer att skynda på en omställning till högre självförsjandegrad och investeringar i framtidens energiförsörjning. Mer specifikt kommer EU-kommissionen att lägga fram ett åtgärdspaket med bland annat höga ambitioner på produktion av biogas. Kommissionen föreslår ett produktionsmål 35miljarder kubikmeter biogas per år… 35.000.000.000.000 liter blir det.

Enligt nyhetsbyrå Reuters uppmanar Eu-kommissionen nu sina medlemsländer att använda pengar från jordbruksbudget för att skynda på produktion av biogas och vätgas. Ett annat budskap från kommissionen är att nya energiprojekt måste få snabbare tillståndsprocesser!

Sverige är världsledande på biogas till transportsektorn och det finns goda förutsättningar att producera stora volymer biogas i befintliga biogasanläggningar men också i en hel del nya biogasanläggningar: båda gårdsbaserad och via samrötning.

Se länk: Reuters

 

Tänk på detta när du vill börja projektera en egen biogasanläggning:

  1. det finns investeringsstöd från Klimatklivet
  2. det finns produktionsstöd för gas som produceras genom att röta gödsel
  3. det finns produktionsstöd för gas som uppgraderas till CNG/CBG (kompresser bio gas)
  4. det finns rådgivning att få från experter på Jordbruksverket

 

Tveka inte att kontakta oss och diskutera biogas med oss: https://cesweden.se/kontakt/

Vi kan både kraftvärme och uppgradering!

Publicerat: 3 mars, 2022