Nyheter och artiklar

Biogasexperter om framtiden

Biogasexperter om framtiden

I en intressant artikel från 2021 kan man läsa om hur experter ser på biogasens framtid i Tyskland, Holland och Finland. I en enkät svarar experterna att de viktigaste fokusområden för biogas är:

  • minska utsläpp av växthusgaser från gödsel
  • recirkulering av näringsämne
  • minska utsläpp från trafiken

Där förutsättningarna finns för större, gemensamma anläggningar finns ofta goda möjligheter för produktion av biometan – fordonsgas. Om det däremot saknas avsättning för gasen i närområdet, finns potentialen att producera el och värme från biogasen.  Oavsett skapas nya potential för att recirkulera näringsämne. I ett biogas-land som Tyskland, där man har börjat ta bort intressanta feed-in tariffs, tittar man mer och mer på möjligheter för planerbar kraftproduktion med flexibel drift, spillvärmeanvändning, ekosystemtjänster och rötrestförädling mm. Oavsett storlek och produktion av el eller bränsle, så bör man kunna hitta en extra betalningsvilja för biogasproduktion på grund av att den är klimatsmart och närproducerad. Exempel finns även här i Sverige med Småländska Bränsle (https://www.biogasbilen.se/biogas/) och närproducerad el från Bixia.

Med dagens priser för konstgödsel skapas incitament att fundera lite extra på substratfrågan. Finns det mer substrat än bara gödsel på gården, i byn eller i kommunen? Då lönar det sig ofta att bygga en liten större biogasanläggning med kapacitet och teknik för mer än bara gårdsegen gödsel. Detta innebär att man behöver en lösning för inmatning, eventuellt sönderdelning, god omrörning och framförallt lång uppehållstid för att få ut så mycket gas som möjligt. Dessutom får du på köpet ett bra uttröttad material som inte släpper ifrån sig metan vid lagring i biogödselbrunnen.

 

Vill du läsa hela artikeln?

Winquist,E.;VanGalen,M.; Zielonka, S.; Rikkonen, P.; Oudendag, D.; Zhou, L.; Greijdanus, A. Expert Views on the Future Development of Biogas Business Branch in Germany, The Netherlands, and Finland Until 2030. Sustainability 2021, 13, 1148. https://doi.org/10.3390/su13031148

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/3/1148/pdf?version=1611398126

 

 

Publicerat: 8 juni, 2022