Nyheter och artiklar

Biogaswebinarium – så skapar lantbrukare sin Klimatklivetansökan för kraftvärme och fordonsgas

Biogaswebinarium – så skapar lantbrukare sin Klimatklivetansökan för kraftvärme och fordonsgas

Välkomna till biogaswebinarium om hur man skapar sin Klimatklivetansökan för kraftvärme och fordonsgas.

Dagen anordnas inom Jordbruksverkets projektet Minskad klimatpåverkan och förnybar energi och finansieras med medel från EU:s landsbygdsprogram.

Program

09.00             Ekonomi
Så här söker du bidrag från Klimatklivet till ditt biogasprojekt. Sök senast 8 september.
Lina Tillby, Länsstyrelsen i Östergötland

Kalkyler för kraftvärmeproduktion och fordonsgas.  Johan Benjaminsson, Gasefuels

Avsättning för värme med lokalt fjärrvärmenät. Sven Norup, Norups Gård

10:00             Substrat
Extra substrat som komplement till egen gödsel. Lars Sjösvärd, LAgroS

Grödor och restprodukter för biogasproduktion. Thomas Prade, SLU

Anläggningsbesked till biogasanläggningar. Hanna Hanning, Energimyndigheten

Den stora potentialen i fastgödsel. Johan Benjaminsson, Gasefuels

11:00             Teknik
Utformning av biogasanläggningar för hög utrötningsgrad.
Stan Weyns, Circular Energy Sweden

Förbehandling av fastgödsel med hammarkvarn. Fredrik Andersson, WIP Innovation

 

anmäl dig via denna länk

Mer info via Johan Benjaminsson på Gasefuels

Publicerat: 15 juni, 2022