Nyheter och artiklar

Energimyndigheten beviljar CESAB projektstöd för smart, planerbar elproduktion.

Energimyndigheten beviljar CESAB projektstöd för smart, planerbar elproduktion.

De utmaningar som ett hållbar kraftsystem står inför, skapar både hot och möjligheter. Det handlar även om produktion som är planerar och som kan komplettera planerbar kraft som vind och sol. Planerbar rotationsenergi är viktig och stabiliserar systemet. Men för att vara planerbar krävs styrning och prognoser. I det större perspektivet ska biogasproducenten kunna vara självförsörjande på el och värme samtidigt som småskaliga biogasanläggningar ska kunna fungera som nätstabilisatorer. Decentraliserad, planerbar kraftproduktion från biogas minskar risken för elbrist eller bortkoppling. Vi tror att detta är framtiden och därför sökte vi tidigare i år bidrag från Energimyndigheten för att ta fram ett nytt styrsystem anpassad för svenska förhållanden.

Energimyndigheten har nu godkänt CESABs projektansökan för utveckling av en digitaliserad automatisering av kraftvärme-anläggningar. Pengarna kommer från statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet.

Genom en algoritm för driftprotokoll skapas ett smartare kraftverk. Våra kunder kan då styra elproduktionen mot höga spotpriser. Syftet är att generera maximal vinst för anläggningsinnehavaren samt att skapa maximal nätnytta för elnätägaren och samhället.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer. Projektledaren är Joakim Granberg.

Publicerat: 4 november, 2022