Nyheter och artiklar

Elpriset i Sverige rekordhögt!

Elpriset i Sverige rekordhögt!

Just nu är elpriset extremt högt i Sverige. När svenska elhandelsbolag köper sin el på den nordiska börsen, så påverkas priset som vanligt av tillgång och efterfrågan. Vattenkraftens produktion har gått ner lite grand på grund av isläggningen och samtidigt som det inte blåser så mycket och vinterklimatet sänker solelproduktionen har Oskarshamn fått problem med en av sina reaktorer. Dessa höga priser gör att vissa elbolag inte erbjuder nya avtal med fast pris.

Den svenska marknaden kommer, liksom övriga Europa, med stor sannolikhet påverkas på lång sikt av effektbrist, överproduktion, prissvängningar mm. Samhället måste anpassa sig efter en ny verklighet och det kommer att kräva flexibilitet, överföringskapacitet och alternativa lösningar. Kraftvärme från biogas kommer på ett eller annat sätt att bli en del av lösningen. Med en kraftvärme-anläggning kan man sänka de fasta kostnaderna för sitt energibehov samtidigt som man kan säkra upp försörjningen till övriga samhället. Dessa tjänster kommer att prissättas i högra grad inom en snar framtid.
Och glöm inte att man till skillnad från annan förnybar energiproduktion kan minska klimatpåverkan från djurhållningen när man rötar gödsel och annat organisk material. Det blir många flugor i en smäll!

Hör gärna av dig om du vill prata el, värme och gas med oss.

Publicerat: 7 december, 2021