Nyheter och artiklar

Elproduktion från biogas – mer aktuellt än någonsin!

Elproduktion från biogas – mer aktuellt än någonsin!

Som ytterligare en julklapp till biogasmarknaden har regeringen beslutat att biogasanläggningar med elproduktion skall kunna få investeringsstöd från Klimatklivet. Tidigare har det varit så att man enbart fick bidrag från Klimatklivet om man uppgradera biogasen till biofuel, biobränsle.

I en tid då planerbar elproduktion är i ropet och elpriserna når nya rekordnivåer finns det härmed stora möjligheter i kraftvärmens stabila och beräkneliga egenskaper. Gasen som produceras i rötkammaren används som rågas direkt i motorn. Gödseln som används för framställningen blir som en mer flytande slutprodukt mer mer lätt tillgänglig kväve. Det innebär att man kan ersätta en del konstgödsel genom att producera sin egen biogödsel.

För det svenska lantbruket, med stora organiska restflöden, kan kombination av detta investeringsstöd med tidigare annonserat biogasstöd, möjliggöra en intressant affärsmodell – för många år framöver! Ett elunderskott i södra delen av landet gör att man sänka sina fasta kostnader för elen men också leverera stabilisering till elnätet och producera extra kilowattimmar till andra abonnenter. Och med större andel vind och sol kommer vi att behöva kontinuerliga producenter som kraftvärme! Lantbrukare kommer med stor sannolikhet att tillfredsställa både samhället mat- och energibehov.

Kontakta oss gärna för att diskutera möjligheterna att bli en del av morgondagens energisystem!

Publicerat: 22 december, 2021