Nyheter och artiklar

Farväl skatten på biogas?!

Farväl skatten på biogas?!

Fördjupad granskning av statsstöd genom skattebefrielser för biogas…

från EU-kommissionens hemsida

EU-kommissionen inleder nu en fördjupad granskning för att bedöma om skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas är förenliga med EU:s statsstödsregler. Den fördjupade granskningen följer på EU-tribunalens ogiltigförklaring  av skattebefrielsen.

I juni 2020 godkände EU-kommissionen en förlängning till och med den 31 december 2030 av två ordningar för befrielse från energiskatt och koldioxidskatt, nämligen för: i) biogas och biopropan som används vid värmeproduktion och ii) biogas och biopropan som används som motorbränsle. EU-kommissionen ansåg att båda ordningar uppfyllde EU:s statsstödsregler, särskilt 2014 års riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd och energi.

I december 2022 ogiltigförklarade tribunalen EU-kommissionens båda beslut från 2020 av förfarandemässiga skäl. Tribunalen drog slutsatsen att EU-kommissionen borde ha inlett ett formellt granskningsförfarande för att bedöma om skattebefrielserna i kombination med stöd från andra EU-länder, i synnerhet Danmark, ledde till att biogasproducenter överkompenseras.

 

Vi tror att det börjar hända saker på EU nivån så snart är kanske denna problematiken löst.

Publicerat: 1 februari, 2024