Nyheter och artiklar

Förvätskad biogas is hot!

Förvätskad biogas is hot!

Trots att LBG, förvätskad biogas, kyls ner till -160° så är den ”really hot” just nu. Statistik från 2020 visar att 1500 GWh fordonsgas, varav 75 GWh flytande, såldes i Sverige. Och det är försäljningen av flytande gas som ökar mest. Det är framförallt tung transport och sjöfart som är svåra att elektrifiera och till de sektorerna behövs en infrastruktur och leveranssäkerhet för att lyckas med en omställning till hållbara bränsle.

Vill man djupdyka i statistiken kan vi rekommendera https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/statistik-om-fordonsgas/

BrightBiomethane kan hjälpa er att vara med på denna resa. Bright kan leverera teknik och kompetens för både förvätskning av koldioxid från uppgraderingen och produktionen av LBG, liquified biogas. Det är dock framförallt större biogasanläggningar där det kan vara aktuellt med förvätskning. Den uppgraderade gasen kan användas för att ersätta fossila bränsle i transportsektorn. På mindre, gårdsbaserade biogasanläggningar är det ofta mer lämpligt att producera el och värme från biogasen, så kallade kraftvärme-anläggningar. Med gödsel från 1 ko kan man producera ungefär 1000kWh el per år, och själva elbehovet för samma ko för mjölkningen, utgödsling, ventilation mm ligger ofta också runt 1000kWh per år!

Publicerat: 1 mars, 2022