Nyheter och artiklar

Gödselgasstöd för biogasanläggningar

Gödselgasstöd för biogasanläggningar

Goda nyheter kring det så kallade gödselgasstödet!

Regeringen föreslår fortsatt stöd till produktion av gödselbaserad biogas. Från 2024 kommer stödet hanteras tillsammans med övriga produktionsstöd för biogas och därför föreslås en höjning av det gemensamma anslaget för dessa stöd med 200 miljoner kronor per år för 2024–2026. Stödet syftar till att stimulera produktion av förnybar energi samt minska metangasutsläppen från jordbruket. Stödet minskar också företagens fossilberoende, stärker deras beredskap och minskar deras sårbarhet för höga energipriser.

Vill du läsa hela pressmeddelandet så hittar du den på Regeringens hemsida.

Mer om gödselgasstöd på Jordbruksverkets hemsida.

Publicerat: 14 september, 2023