Nyheter och artiklar

Naturvårdsverket beviljar 1,8 miljarder kronor till investeringar i elproduktion från biogas

Naturvårdsverket beviljar 1,8 miljarder kronor till investeringar i elproduktion från biogas

Investeringsbidrag från Klimatklivet till biogasproduktionen har varit en viktig aspekt sedan länga för intressenter som vill bygga biometan-anläggningar som har producerat fordonsgas. I fjol blev blev dock en gamechanger för gårdsanläggningar som kunde söka bidrag för anläggningar som producerar el och värme från rågas. Av de 1,8 miljarder kronor som beviljats i stöd gick 790 miljoner till sådana gårdar. Det står i en artikel från NyTeknik.

”Klimatinvesteringarna minskar företagens beroende av fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen, det stärker försörjningstryggheten. El från biogas inom lantbruket till exempel, ger bättre förutsättningar för svensk livsmedelsförsörjning”, enligt Anna Bredberg som jobbar på Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

Vi på CESAB har också sett ett stort intresse för elproduktion. Vi drar snart igång med byggnation av flera anläggningar som har fått stöd från Klimatklivet, inte minst i Västra Götaland och Östergötland. De flesta är mjölkproducenter som ser möjligheten att flexibelt producera el till egenförbrukning men inte minst till elnätet. En av våra kunder kommer att producera el och värme från en del kycklinggödsel som kräver robust hantering med fastgödselinmatning.

Vi återkommer med bilder och detaljer när vi har satt spaden i marken! 2023 kommer att bli biogasen renaissance!

Publicerat: 3 februari, 2023