Nyheter och artiklar

Ingen skattebefrielse på biogas. Vad händer nu?

Ingen skattebefrielse på biogas. Vad händer nu?

CESAB får en hel del frågor från kunder och våra leverantörer kring skattebefrielsen som togs bort. Vi länkar gärna vidare till en bra artikel från Tidningen Energi kring detta.

Själva domen hittar man via denna länk för dem som vill veta alla detaljer.

Frågan har även varit uppe i Riksdagen, men nyligen valde då Regeringen att inte överklaga domen. I stället diskuterar Sverige med EU-kommissionen för att frågan ska utredas igen som grund för en ny skattebefrielse.

Men hur ser det då ut för de som vill investera i kraftvärme? Där har LRF beskrivit det klart och tydligt hur det ligger till: när biogasen används för att producera el med installerad generatoreffekt >100 kW så ska producenten vara registrerad för elproduktion och därmed lämnar in en punktskattedeklaration för elproduktion, och då är insatsvaran (biogasen) skattebefriad. Producenten betalar ingen energi- och koldioxidskatt för biogasen men däremot kommer den el som produceras beskattas med energiskatt (0,392 kr/kWh). Säljs elen till ett energibolag kommer de hantera skatten mot sina kunder (som vanligt), men för elen som producenten själv förbrukar ska energiskatten betalas in via en punkskattedeklaration. Samtidigt kan man som lantbrukare begära tillbaka den del av skatten som man har använt i sitt företag, via den ansökan som man gör redan i dag och därmed bli påverkan minimal. Det skapar mest lite mer pappersarbete och likviditetspåverkan.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om alla våra anläggningar med generatoreffekt över 100kW.

 

Publicerat: 15 mars, 2023