Nyheter och artiklar

Stor satsning på biogas i regeringens budget för 2022 (och framåt)!

Stor satsning på biogas i regeringens budget för 2022 (och framåt)!

Nu ser vi äntligen ett politiskt initiativ att sjösätta den så kallade Biogasmarknadsutredningen! Efter många års väntan verkar vi äntligen få långsiktiga satsningar och ett tydligare regelverk för ett stödsystem för biogas och uppdaterad fordonsgas. Biogas kommer enligt många vara ett viktigt bidrag i klimatomställningen, liksom i den bredare omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. Och därför kommer biogas att spela en viktig roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige.

– Biogas är ett viktigt verktyg för klimatomställningen. Att ta vårt avfall, och göra det till hållbar energi för transportsektorn och industrin är ett nödvändigt steg för att skapa en cirkulär ekonomi, säger bostads- och jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Vi rekommenderar att du läser pressmeddelandet. Eftersom vi bevakar frågan är du självklart välkommen att ta kontakt med oss vid funderingar eller frågor. VI kan hjälpa er med alla frågor kring gårdsanläggningar, samrötningsanläggningar, produktion av el och värme, biofuel eller biobaserade bränsle.

Publicerat: 1 november, 2021