Nyheter och artiklar

Stort förtroende för AGRIKOMP bland tyska lantbrukare

Stort förtroende för AGRIKOMP bland tyska lantbrukare

Varje år publicerar det tyska lantbrukssällskapet (DLG) sin “Image Barometer”, en benchmarkingundersökning inom lantbrukssektorn. Cirka 700 lantbrukare tillfrågas för att sammanställa en ranking baserad på företags varumärkeskännedom, lojalitet, prestation och image. DLG är en respekterad och inflytelserik organisation inom lantbrukssektorn. Dess årliga “Image Barometer” är ett viktigt verktyg för att utvärdera och jämföra företag inom branschen. Genom att samla in data från lantbrukare ger DLG insikter om hur olika företag uppfattas och hur deras varumärken står sig i konkurrensen

I den senaste utgåvan av “Image Barometer” har agriKomp återigen placerats bland de tio mest prestigefyllda företagen inom förnybar energi. Företagets varumärkesindex för 2023/24 är imponerande 28,66 och ökningen jämfört med föregående år är ett tydligt tecken på agriKomps framgång och engagemang.

Grundaren och VD:n, Robert Bugar, uttrycker sin tacksamhet: “Vi är mycket nöjda med vår ranking och den positiva utvecklingen jämfört med förra året. Det visar att vi, tillsammans med våra medarbetare, är på rätt väg och verkligen kan driva energiomställningen framåt. Vi vill ta tillfället i akt att tacka hela teamet för ert engagemang och er passion. Dessutom vill vi rikta ett stort tack till våra kunder och partners för er lojalitet och ert ovärderliga stöd. Utan er skulle detta inte vara möjligt!”

Hela undersökningen kan man hitta här.

Bilden visar: Robert Bugar, grundare och VD för agriKomp GmbH (till vänster) och Gernot Buchta, marknadschef på agriKomp GmbH (till höger).

Publicerat: 24 maj, 2024