Nyheter och artiklar

Green Deal GBER amendment

Green Deal GBER amendment

Förra veckan antog EU-kommissionen ändringen av gruppundantagsförordningen som tillåter Sverige att återinföra skattebefrielse för biogas. Förordningen gör det möjligt att utan ansökningsförfarande och godkännande från EU-kommissionen återinföra skattebefrielsen och därmed återigen skapa goda förutsättningar för biogas.

Det var ett tråkigt besked när Landvärmedomen gjorde det omöjligt att fortsätta med skattebefrielse i Sverige men nu verkar det finnas lösningar som kan komma på plats inom kort. Väldigt viktigt nu att politiken tar initiativ och officiellt återför det.

Mer information på Eu-kommissionens hemsida.

Publicerat: 26 juni, 2023