Nyheter och artiklar

Karta svenska biogasanläggningar

Karta svenska biogasanläggningar

Energigas Sverige har en intressant karta på sin hemsida med de flesta svenska biogasanläggningar. Totalt finns det ungefär 280 anläggningar varav en del producerar el och en del (ofta större) producerar fordonsgas. Vissa anläggningar är så kallade gårdsanläggningar varav en hel del producerar el och värme. Men det finns även en hel del större samrötningsanläggningar och kommunala reningsverk med biogas från avloppsslam där man ofta fokuserar på bränsleproduktion.

Via filterfunktionen kan man få mer specifik information om olika typer och storlekar.

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/karta-biogasanlaeggningar/

 

De som är intresserade att hitta tankstationer för fordonsgas kan även hitta en bra länk på Energigas Sveriges hemsida.

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/fordonsgas-och-gasbilar/tanka-gas/

 

En annan organisation som har intressant kartmaterial är European Biogas Association. Via deras hemsida hittar man en karta för hela Europa med biometan anläggningar.

Publicerat: 19 augusti, 2022