Biogas

HoSt – Biogasteknik för många olika substrat

HoSt

Specialist inom energisystem för organiska restflöden

Nederländska HoSt utvecklar biogasanläggningar för både lantbruk, industri och avloppsreningsverk. I utbudet finns även Microferm®, med nyckelfärdiga anläggningar för enskilda lantbruk där slutprodukten vanligtvis är fordonsgas (CBG). Bolaget har även större anläggningar för samrötning och industri.

Host Sint Oedenrode Biogas Plant
Carbon Filters HoSt

Hållbar energiproduktion

HoSt bildades i slutet av 1990-talet efter att de framgångsrika industriföretagen Holec Projects och Stork gått samman. Sedan dess har fokus framför allt legat på att utveckla tekniska system för bearbetning av biomassaflöden samt leverans av system för hållbar energiproduktion från biomassa. Förutom biogasanläggningar arbetar HoSt även med kraftvärmeanläggningar och värmeverk.

Högvärdig fordonsgas med Microferm®

I HoSts breda utbud finns anläggningar för de flesta tänkbara verksamheter med organiska restflöden. Under varumärket Microferm® har företaget ett utbud av standardiserade anläggningar, ofta med fordonsgas som slutprodukt, speciellt utvecklade för de restflöden som uppstår inom lantbruk. Tack vare HoSts egenpatenterade processteknologi, komponenter av högsta kvalitet samt uppgraderingsenheter från dotterbolaget Bright, kan lantbrukets egna restflöden bli till högvärdig fordonsgas på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Större anläggningar för samrötning och industri

I större anläggningar som HoSt producerar för samrötning och industri ligger fokus på substrat från livsmedel, industri, slakteri och avlopp. De här anläggningarna är uppbyggda på flera rötkammare och har normalt förbehandlingssteg som hygienisering, termisk hydrolys och finfördelning av substrat. Anläggningarna kan även konfigureras med olika typer av rötkammare, samt processtemperaturer mellan rötkammarna, beroende på hur mixen av ingående substrat ser ut.

Eftersom HoSt använder sig av en avancerad biogasteknik kan biogasanläggningarna köras med hög organisk belastning. Det är bland annat den optimerade doseringen och blandningen som skapar en biologisk miljö med perfekta förutsättningar för en stabil anaerob nedbrytningsprocess och en god utrötningsgrad.

HoSts biogasanläggningar kan övervakas online dynget runt, vilket ger en hög processtabilitet och tillgänglighet. Med optimal omrörningsteknik maximeras effektiviteten i omvandlingen av organiskt material till förnybar energi.

Effektiv membranteknologi

Även i de industriella system som HoSt utvecklar och levererar finns membranteknologin PurePac® från Bright i uppgraderingssteget till fordonsgas. Membranteknologi är en effektiv och beprövad uppgraderingsteknik och genom innovativ värmeåtervinningsteknik reduceras energibehovet för din anläggning.

HoSt ger flera fördelar:

 • Passar många olika substrat
 • Enkel och automatiserad drift
 • Hög produktionstillgänglighet med kvalitativa och beprövade komponenter
 • Värdeskapande anläggningsteknik. Till exempel:

  • Patenterad isolering för dubbelmembrantak
  • Optimerad värmeåtervinning från uppgradering
  • Rötrestförädling för separation av näringsämnen
  • Innovativ behandlingsteknik för gräs och halm

Vill du veta med om biogasanläggningar, ta kontakt med oss.