Nyheter och artiklar

Höga och svängiga elpriser i Södra Sverige

Höga och svängiga elpriser i Södra Sverige

Ingen har missat att det är höga elpriser just nu runt om i landet, inte minst i elområde 3 och 4. Elpriserna i södra Sverige var ungefär tre gånger så höga under 2021 som under 2020. Hittills i år har priserna stigit med ytterligare 50 procent. Månadsmedelpriset för juni 2022 steg från nästan 140 öre/kWh i maj till över 180 öre/kWh i juni. Att priset fortsätter stiga och är dessutom i hög grad varierande över dygnet och mellan dagarna beror först och främst på höga gaspriser på kontinenten där en hel del energi produceras med naturgas. Dessutom påverkas man fortfarande av lägre tillgång och överföring av vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Sådana nivåer och prissvängningar är ovanliga för Sverige, även om vi (tro det eller ej) fortfarande har lägre elpriser än andra delar av Europa.

På sommaren brukar energibehovet minska men de höga temperaturerna i Europa orsaker ett stort kylbehov som leder till en större efterfrågan. Om det då samtidigt inte blåser, så innebär det att man måste producera elen på annat sätt än med vind, trots en stor utbyggnation av kapaciteten. Rysslands krig mot Ukraina och osäkerhet kring leveranser av gas från Ryssland gör att gasmarknaden är nervös och priserna volatila.

Nivåerna i vattenmagasinen i Sverige är lägre än normalt och en fjärdedel av svenska och finska kärnkraften har varit under revision i juni.

Ta gärna kontakt med oss om du vill producera din egen el från biogas och minska påverkan från de höga effekt- och elpriserna.

Det finns mer att läsa på Energimarknadsinspektionens hemsida.

Publicerat: 21 juli, 2022