Nyheter och artiklar

Lagring av svensk koldioxid i Norge

Lagring av svensk koldioxid i Norge

Statsministrarna Jonas Gahr Støre och Magdalena Andersson är eniga om att så snart som möjligt ingå ett avtal mellan Norge och Sverige om export/import av svensk koldioxid för att möjliggöra permanent lagring av koldioxid i den norska kontinentalsockeln. Ett avtal mellan länderna krävs för att koldioxid ska kunna transporteras över landgränsen. När CCS-teknik tillämpas på anläggningar med biogena utsläpp kallas det för bio-CCS och ger då negativa utsläpp till atmosfären. Förvätska koldioxid från biogasuppgradering på större lantbruk eller samrötningsanläggningar skulle kunna vara en teknik som genererar negativa utsläpp och är mycket intressant som ett komplement till en eventuell lokal avsättning, så kallad CCU (Carbon Capture and Utilisation) för koldioxid.

Varför CCS?

CCS kommer att vara ett nödvändigt komplement till de utsläppsminskande insatserna, som åtgärd där rimliga alternativ saknas vid fossila utsläpp eller som en kompletterande åtgärd i form av bio-CCS.

Det finns ett ökat intresse för CCS i Sverige, både från industri och myndigheter. Den svenska regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att vara nationellt centrum för avskiljning och lagring av koldioxid. Sverige kommer också att införa ett driftsstöd för bio-CCS genom omvända auktioner. Ambitionen är att en första auktion ska äga rum i slutet av 2022 för att en första lagring ska kunna ske 2026.

Flera aktörer i Sverige har potential att tillämpa CCS och norska Northern Lights och flera svenska företag har ingått en avsiktsförklaring. I Sverige har aktörer möjlighet att söka statligt investeringsstöd genom Industriklivet och ett svenskt bio-CCS-projekt har beviljats medel genom EU:s innovationsfond.

Satsningar i Norge

År 2021 godkände det norska parlamentet ett fullskaligt demonstrationsprojekt för CCS, Langskips – Capture and Storage of CO2. Den norska regeringen kommer att stå för 2/3 av de totala kostnaderna i projektets första fas. Northen Lights är en del av Langskips infrastruktur, med status som projekt av gemensamt europeiskt intresse. Projektet har beviljats finansiering genom EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

Lagringskapaciteten i Northern Lights är cirka 5 miljoner ton koldioxid per år i fas 2. Norge har en betydande geologisk potential för att lagra koldioxid utöver detta. Ett bolag som specialiserar sig på bio-CCS är norska Inherit Carbon Solutions.

Källa: Regeringskansliet

Intresserad?

Ta gärna kontakt med oss om du vill ha mer information om hur vår leverantör HoSt kan hjälpa er med förvätskning av koldioxid från en biogasanläggning med uppgradering.

 

 

Publicerat: 7 april, 2022